Dokument EU 13668/16

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Commission Work Programme 2017 - Delivering a Europe that protects, empowers and defends - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Pracovní program Komise na rok 2017: vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
/kód dokumentu 13668/16, COM(2016) 710 final/ISP (příhlásit)