Dokument EU 12364/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
/kód dokumentu 12364/16, COM(2016) 587 final/ISP (příhlásit)