Dokument EU 12046/16

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ../... ze dne 8.9.2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
/kód dokumentu 12046/16, C(2016) 5663/ISP (příhlásit)