Dokument EU 7064/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
/kód dokumentu 7064/18, COM(2018) 94 final, 2018/0043 (COD)/ISP (příhlásit)