Dokument EU 10589/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
/kód dokumentu 10589/17, COM(2017) 294 final, 2017/0125 (COD)/ISP (příhlásit)