Dokument EU 9611/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
/kód dokumentu 9611/16, COM(2016) 289 final, 2016/0152 (COD)/ISP (příhlásit)