Dokument EU 6521/21

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
/kód dokumentu 6521/21, COM(2021) 82 final/ISP (příhlásit)