Dokument EU 6521/21

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
/kód dokumentu 6521/21, COM(2021) 82 final/

Přílohy dokumentu

e0652121cs.pdf
e0652121cs.docx (Dokument DOCX, 141 KB)
e0652121cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 481 KB)
e0652121cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 101 KB)ISP (příhlásit)