Dokument EU 6988/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování
/kód dokumentu 6988/18, COM(2018) 92 final, 2018/0041 (COD)/ISP (příhlásit)