Dokument EU 11013/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti
/kód dokumentu 11013/16, COM(2016) 410 final/ISP (příhlásit)