Dokument EU 12099/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast) - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k setkání vedoucích představitelů v Salzburgu ve dnech 19. - 20. září 2018
/kód dokumentu 12099/18, COM(2018) 634 final, 2018/0329(COD)/ISP (příhlásit)