Dokument EU 10767/16

Návrh nařízení Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
/kód dokumentu 10767/16, COM(2016) 411 final, 2016/0190 (CNS)/ISP (příhlásit)