Dokument EU 7844/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
/kód dokumentu 7844/18, COM(2018) 163 final, 2018/0076 (COD)/ISP (příhlásit)