Dokument EU 7844/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
/kód dokumentu 7844/18, COM(2018) 163 final, 2018/0076 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0784418cs.pdf
e0784418cs.docx (Dokument DOCX, 109 KB)
e0784418cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 505 KB)
e0784418cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 100 KB)ISP (příhlásit)