Dokument EU 5472/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
/kód dokumentu 5472/19, COM(2019) 8 final/ISP (příhlásit)