Dokument EU 15729/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)
/kód dokumentu 15729/17, COM(2017) 794 final, SWD(2017) 473 final, SWD(2017) 474 final, 2017/0352 (COD)/ISP (příhlásit)