Dokument EU 11313/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union Resettlement Framework and amending Regulation (EU) No 516/2014 of the European Parliament and the Council - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce Unie v oblasti přesídlování a o změně nařízení (EU) č. 516/2014 Evropského parlamentu a Rady
/kód dokumentu 11313/16, COM(2016) 468 final, 2016/0225 (COD)/ISP (příhlásit)