Dokument EU 15475/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
/kód dokumentu 15475/18, COM(2018) 794 final/ISP (příhlásit)