Dokument EU 8715/16

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti (přepracované znění)
/kód dokumentu 8715/16, COM(2016) 270 final, 2016/0133 (COD)/ISP (příhlásit)