Dokument EU 5820/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014–2020 v polovině období
/kód dokumentu 5820/18, COM(2018) 50 final/ISP (příhlásit)