Dokument EU 7877/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
/kód dokumentu 7877/18, COM(2018) 184 final, 2018/0089 (COD)/ISP (příhlásit)