Dokument EU 7877/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
/kód dokumentu 7877/18, COM(2018) 184 final, 2018/0089 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0787718cs.pdf
e0787718cs.docx (Dokument DOCX, 168 KB)
e0787718cs-ad05.pdf (Dokument PDF, 497 KB)
e0787718cs-ad05.docx (Dokument DOCX, 121 KB)
e0787718cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 440 KB)
e0787718cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 106 KB)ISP (příhlásit)