Dokument EU 12190/18

Sdělení Komise - Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. až 20. září 2018
/kód dokumentu 12190/18, COM(2018) 641 final/ISP (příhlásit)