Dokument EU 5623/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie
/kód dokumentu 5623/17, COM(2016) 799 final, 2016/0400 (COD)/ISP (příhlásit)