Dokument EU 12723/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
/kód dokumentu 12723/17, COM(2017) 571 final, 2017/0245 (COD)/ISP (příhlásit)