Dokument EU 8359/18

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie
/kód dokumentu 8359/18, COM(2018) 327 final, 2018/0132 (APP)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 227-E.ISP (příhlásit)