Dokument EU 11537/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohody
/kód dokumentu 11537/18, COM(2018) 580 final, 2018/0306(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 11537/18 dne 10.08.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 15. schůzi dne 5.09.2018 svým usnesením č. 129 rozhodl dokument postoupit výborům k projednání.


ISP (příhlásit)