Dokument EU 12252/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění)
/kód dokumentu 12252/16, COM(2016) 590 final, 2016/0288 (COD)/ISP (příhlásit)