Dokument EU 9951/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
/kód dokumentu 9951/18, COM(2018) 438 final, 2018/0228 (COD)/ISP (příhlásit)