Dokument EU 8128/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
/kód dokumentu 8128/16, COM(2016) 230 final/ISP (příhlásit)