Dokument EU 8576/21

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on foreign subsidies distorting the internal market - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
/kód dokumentu 8576/21, COM(2021) 223 final, 2021/0114(COD)/ISP (příhlásit)