Dokument EU 8357/18

Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
/kód dokumentu 8357/18, COM(2018) 325 final, 2018/0135 (CNS)/

Dokument projednáván Poslaneckou sněmovnou jako součást sněmovního tisk 227-E.ISP (příhlásit)