Dokument EU 12264/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim brání číst písmo
/kód dokumentu 12264/16, COM(2016) 595 final, 2016/0279 (COD)/ISP (příhlásit)