Dokument EU 8633/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
/kód dokumentu 8633/17, COM(2017) 253 final, 2017/0085 (COD)/ISP (příhlásit)