Dokument EU 12253/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu
/kód dokumentu 12253/16, COM(2016) 592 final/ISP (příhlásit)