Dokument EU 8342/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the marketing and use of explosives precursors, amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 and repealing Regulation (EU) No 98/2013 on the marketing and use of explosives precursors - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a ruší nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
/kód dokumentu 8342/18, COM(2018) 209 final, 2018/0103 (COD)/ISP (příhlásit)