Dokument EU 5477/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
/kód dokumentu 5477/18, COM(2018) 28 final/ISP (příhlásit)