Dokument EU 15641/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
/kód dokumentu 15641/18, COM(2018) 795 final/ISP (příhlásit)