Dokument EU 8799/19

Sdělení Komise - Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
/kód dokumentu 8799/19, COM(2019) 186 final/ISP (příhlásit)