Dokument EU 5334/18

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
/kód dokumentu 5334/18, COM(2018) 21 final, 2018/0006 (CNS)/ISP (příhlásit)