Dokument EU 15775/18

Sdělení Komise - Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
/kód dokumentu 15775/18, COM(2018) 890 final/ISP (příhlásit)