Dokument EU 9465/18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
/kód dokumentu 9465/18, COM(2018) 340 final, 2018/0172 (COD)/ISP (příhlásit)