Dokument EU 12131/17

Doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic
/kód dokumentu 12131/17, COM(2017) 493 final/ISP (příhlásit)