Dokument EU 9364/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci
/kód dokumentu 9364/20, COM(2020) 276 final/ISP (příhlásit)