Dokument EU 12702/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o naplňování evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 12702/17, COM(2017) 558 final/ISP (příhlásit)