Dokument EU 6930/20

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které je přínosné pro všechny
/kód dokumentu 6930/20, JOIN(2020) 7 final/ISP (příhlásit)