Dokument EU 12135/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
/kód dokumentu 12135/17, COM(2017) 492 final/ISP (příhlásit)