Dokument EU 9040/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
/kód dokumentu 9040/18, COM(2018) 274 final, 2018/0129 (COD)/ISP (příhlásit)