Dokument EU 9957/20

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informování, řízení produktů a limity pozic na podporu oživení po pandemii covid-19
/kód dokumentu 9957/20, COM(2020) 280 final/ISP (příhlásit)