Dokument EU 8354/18

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027
/kód dokumentu 8354/18, COM(2018) 322 final, 2018/0132 (APP)/ISP (příhlásit)